Hide Main content block

0 1 Ultimele Știri

0 2 Ultimele Anunțuri

0 4 Convocări Ședințe

Convocări ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local este convocat în ședință ordinară, în data de 27 iunie 2024, ora 10.00, în ...

0.Dispozitie convocare 1. Proiect de hot. aprobare SF pentru obiectivul Artera de legatura strada Matei Basarab, Lacul Nord, bdul Republicii si strada Nicolae Titulescu 2. Proiect de hot. aprobare studiu de oportunitate stabilire modalitate gestiune serviciu transport in ADI transport 2.1. Studiu de oportunitate pentru delegare Transport - ADI RM VALCEA 3. Proiect de hot. aprobare documente necesare demararii procedurii de atribuire a contractului de delegare serviciu salubrizare pt statia de sortare si depozit Roesti 3.1.1.Caiet de sarcini CMID 3.1.2.Formulare CMID 3.1.3.Instructiuni pentru Ofertanti CMID 3.1.4.Propunere clauze contractuale CMID 3.1.5.Strategia de contractare CMID 4. Proiect de hot. completare anexa 3.1 contract delegare gestiune serviciu transport public 5. Proiect de hot. modificare caracteristici tehnice 4 artere de circulatie 5.1. PAD STR IZVORULUI 5.2. PAD STR APUSULUI 5.3. PAD STR DIGULUI 5.4. PAD INTR GRIGORE TEODOSIU 6. Proiect de hot. acceptare donatie strada Arinilor 7. Proiect de hot. prelungire perioada concesionare teren in suprafata de 5,28 mp 8. Proiect de hot. prelungire perioada concesionare teren strada Luceafarului 9. Proiect de hot. prelungire perioada concesionare teren Calea lui Traian 10. Proiect de hot. solicitare trecere imobil situat in strada Ion Referendaru nr 10 din domeniul public al statului in domeniul public al municipiului 11. Proiect de hot. exprimare acord transmitere sediu vama in domeniul public al statului 12. Proiect de hot. dezmembrare teren din Parcul Industrial in 2 loturi 13. Proiect de hot. declarare ca bun de interes public local teren in suprafata de 49 m.p 14. Proiect de hot. inscriere drept proprietate teren in suprafata de 33,41 mp strada Morilor nr 28 15. Proiect de hot. inscriere in domeniul privat a 2 imobile situate in strada Morilor 16. Proiect de hot. aprobare componenta integrala plan selectie membru in CA la Piete Prest 17. Proiect de hot. prelungire mandat administratori provizorii la ETA 18. Proiect de hot. aprobare componenta integrala plan selectie 2 administratori la ETA SA 19. Proiect de hot. aprobare achizitionare autovehicul electric nou prin Programul Rabla 20. Proiect de hot. rectificare buget ETA SA pe anul 2024 21. Proiect de hot. stabilire tarife pentru incheiere protocoale pentru serviciile de gestionare a cainilor fara stapan 22. Proiect de hot. exprimare acord Consiliu Local pt achizitionare servicii juridice Teatru Ariel 23. Proiect de hot. alegere presedinte de sedinta iulie - septembrie 2024 24. Plangerea prealabila inregistrata sub nr. 21642 din 23 mai 2024 Punct suplimentar 1 Proiect de hot. aprobare concesionare teren in suprafata de 32 m.p situat in strada Matei Basarab

0 5 Concursuri și Examene

Urmăriți aceasta rubrică pentru a fi la curent cu cele mai noi rezultate.

0 6 Urbanism

Top