Hide Main content block

0 1 Ultimele Știri

0 2 Ultimele Anunțuri

0 4 Convocări Ședințe

Convocări ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local este convocat în ședință ordinară, în data de 28 martie 2024, ora 10.00, în ...

0. Dispozitie convocare 1. Proiect de hot. executie buget general consolidat la data de 31.12.2023 2. Proiect de hot. rectificare buget local si lista investitii pe anul 2024 3. Proiect de hot. rectificare buget SCM pe anul 2024 4. Proiect de hot. aprobare buget si lista investitii la ETA SA pe anul 2024 5. Proiect de hot. aprobare tip suport alimentar elevi si prescolari Scoala Profesionala Colonie 6. Proiect de hot. aprobare SF pentru obiectivul Artera de legatura strada Matei Basarab, Lacul Nord, Bdul Republicii, str Nicolae Titulescu 7. Proiect de hot. actualizare deviz general obiectiv Reabilitare Parc Mircea cel Batran 8. Proiect de hot. modificare tarife aferente serviciu salubrizare incepand cu 01.04.2024 9. Proiect de hot. prelungire perioada de concesionare teren in suprafata de 17 mp. 10. Proiect de hot. prelungire perioada concesionare teren in suprafata de 4,49 mp 11. Proiect de hot. prelungire perioada de concesionare teren de 8.33 m.p 12. Proiect de hot. prelungire perioada de concesionare teren situat in Calea lui Traian nr 104 13. Proiect de hot. declansare procedura expropriere constructii pentru realizarea obiectivului Modernizarea infrastructurii verzi Insula Salcioara 13.1. Anexa nr 1 plan amplasament 13.2. Anexe nr 2, 3 si 4 14. Proiect de hot. aprobare Contract finantare Program national de cadastru 15. Proiect de hot. schimbare destinatie imobil situat in Calea lui Traian nr 178 si prelungire perioada dare in administrare catre Filarmonica 16. Proiect de hot. clarificare modalitate folosire teren aferent lacasului de cult Catedrala Inaltarea Domnului 17. Proiect de hot. solicitare acordare drept uz si servitute 18. Proiect de hot. dare in administrare amplasamente pentru pepeni 19. Proiect de hot. repartizare locuinte sociale si stabilire chirie 20. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU Construire 3 locuinte unifamiliale Calea lui Traian nr 51 A prov 20.1. PL 1 - INCADRARE IN ZONA 20.2. PL 3 - SITUATIA EXISTENTA 20.3. PL 4 - PLANSA MOBILARE LOT 21. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU construire hala prestari servicii Calea Bucuresti nr 231 21.1. INCADRARE-Model 21.2. REGLEMENTARI URBANISTICE 21.3. SITUATIA EXISTENTA 22. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU desfiintare cladiri existente si construire imobil birouri strada General Praporgescu nr 10 22.1. PLANSE PUZ 23. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU demolare constructie existenta si construire locuinte colective strada Ostroveni nr 94 23.1. Plansa 1 incadrare si sit existenta 23.2. Plansa 2 Reglementari 24. Proiect de hot. mandatare reprezentanti municipiu in AGA la Piete Prest aprobare organigrama 25. Proiect de hot. completare lista proiecte prioritare SIDU 2021-2027 26. Proiect de hot. aprobare rezultate inventariere 2023 si aprobare casare 27. Proiect de hot. alegere presedinte de sedinta aprilie - iunie 2024 28. Prezentare Raport modalitate de utilizare in anul 2023 a cotei de 2% din impozitul pe venit de catre institutiile de spectacole 29. Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Rm. Valcea pe anul 2023 30. Prezentare plangere prealabila inregistrata sub nr 8879 din 29.02.2024 31. Prezentare plangere prealabila inregistrata sub nr 9247 din 04.03.2024 32. Prezentare plangere prealabila inregistrata sub nr 9143 din 01.03.2024 33. Prezentare plangere prealabila inregistrata sub nr. 11407 din 18.03.2024 34. Prezentare plangere prealabila inregistrata sub nr 10049 din 08.03.2024 Punct suplimentar 1. Proiect de hot. aprobare tarife pentru prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare Punct suplimentar 2. Proiect de hot. aprobare DALI și indicatori pentru obiectivul REABILITARE URBANĂ CALEA LUI TRAIAN Punct suplimentar 3. Proiect de hot. aprobare SF și indicatori pentru obiectivul REVITALIZARE URBANĂ ZONA NORD Punct suplimentar 4. Proiect de hot. aprobare SF și indicatori pentru obiectivul REVITALIZARE URBANĂ ZONA OSTROVENI Punct suplimentar 5. Proiect de hot. aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni Punct suplimentar 5. Anexa nr.1 Punct suplimentar 2. Completare la Raport

0 5 Concursuri și Examene

Urmăriți aceasta rubrică pentru a fi la curent cu cele mai noi rezultate.

0 6 Urbanism

Top