Notează articol
(0 voturi)
0
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea Nr. 3700/29.01.2024 În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ referitor la elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea și completarea Regulamentului privind Organizarea și administrarea cimitirelor și crematoriilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin HCL nr. 217/18.09.2020 Data afişării: 29.01.2024 Documente prezentate: - Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea și completarea Regulamentului privind Organizarea și administrarea cimitirelor și crematoriilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin HCL nr. 217/18.09.2020 - Expunere de motive privind privind modificarea și completarea Regulamentului privind Organizarea și administrarea cimitirelor și crematoriilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin HCL nr. 217/18.09.2020 - Regulament privind Organizarea și administrarea cimitirelor și crematoriilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:…
Citește mai mult
Notează articol
(0 voturi)
0
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea Nr. 1844/ 16.01.2024 În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ referitor la elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea Data afişării: 16.01.2024 Documente prezentate: - Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea - Expunere de motive privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea - Anexe Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare: - 16-31.01.2024 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare); - Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14; - prin Centrul…
Citește mai mult
Notează articol
(2 voturi)
0
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea inițiază procedura de consultare publică asupra proiectului de buget al municipiului pe anul 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În aplicarea prevederilor art. 8 si art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 13.01.2024 – 29.01.2024, la următoarea adresă de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sau pot înregistra adrese scrise la Registratura Centrală, cu sediul în strada General Magheru nr. 25. Precizăm că la estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2024 prezentate în anexe nu au fost incluse sumele defalcate din T.V.A – cheltuieli descentralizate pentru finanțarea cheltuielilor materiale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat întrucât aceste sume nu ne-au fost comunicate până la această dată. Prezentul…
Citește mai mult
Notează articol
(1 Votează)
0
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea Nr. 51802/ 04.12.2023 În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ referitor la elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare către populație Data afişării: 04.12.2023 Documente prezentate: - Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare către populație - Expunere de motive privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare către populație Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare: - 04-29.12.2023 (conf. art. 7, alin. 4…
Citește mai mult
Notează articol
(0 voturi)
0
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea Nr. 50167/ 22.11.2023 În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ referitor la elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea pe anul 2024 Data afişării: 22.11.2023 Documente prezentate: - Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea pe anul 2024 - Expunere de motive privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea pe anul 2024 Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi…
Citește mai mult
Documente ataşate:
Notează articol
(0 voturi)
0
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea Nr. 47553/ 07.11.2023 În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ referitor la elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 – Indicatori minimi de performanță la Regulamentul serviciului public de salubrizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31 ianuarie 2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 23205/26.06.2015 a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare Data afişării: 7.11.2023 Documente prezentate: - Proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 – Indicatori minimi de performanță la Regulamentul serviciului public de salubrizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31 ianuarie 2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 23205/26.06.2015 a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare - Expunere de motive pentru…
Citește mai mult
Notează articol
(0 voturi)
0
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea Nr. 46158/ 27.10.2023 În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ referitor la elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, componentă a serviciului public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea, precum și a documentației de atribuire Data afişării: 27.10.2023 Documente prezentate: - Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, componentă a serviciului public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea, precum și a documentației de atribuire - Expunere de motive privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, componentă a serviciului…
Citește mai mult
Notează articol
(0 voturi)
0
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea Nr. 45680/ 26.10.2023 În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ referitor la elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind actualizarea tarifului de compostare biodeșeuri colectate separat la Stația de Compost Râureni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public Data afişării: 26.10.2023 Documente prezentate: - Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind actualizarea tarifului de compostare biodeșeuri colectate separat la Stația de Compost Râureni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public - Expunere de motive privind actualizarea tarifului de compostare biodeșeuri colectate separat la Stația de Compost Râureni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare: - 26.10 - 13.11.2023 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,…
Citește mai mult
Top