Anunţ pentru concesionare prin licitaţie publică Important

1.Informații generale privind concendentul: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cod fiscal 2540813, str. General Praporgescu, nr.14 tel.0250/731016, fax.0250/731843, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: teren în suprafață de 2.065 mp – lotul nr. 25 din terenul aferent Parcului Industrial Baraj Sud, aparținând domeniului privat al municipiului, înscris în CF nr.56223.
    Concesionarea se face conform O.U.G. nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 139 din data de 30.04.2024.


3. Informații privind documentația de atribuire: Documentația de atribuire, la solicitarea persoanelor care doresc să participe la licitație, va fi distribuită gratuit în format electronic sau contracost pe suport hârtie la preț de 2 lei/ pagina.
    Data limită pentru solicitarea clarificărilor 01.07.2024, ora 1600


4. Date de contact de la care se poate obține documentația de atribuire: Direcția Investiții Achiziții Publice, Serviciu Investiții Publice, str.General Magheru nr.25, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


5.Data limită de depunere a ofertelor: 08.07.2024, ora 1000, Registratura, str.G-ral Magheru nr.25, un exemplar original.


6. Data, ora și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 08.07.2024, ora 1400 la sediul Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, str G-ral Praporgescu nr.14.

7. Soluţionare litigiilor: Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr.1, tel.0250739120, fax 0250732207, email tribunalul-vâThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

 

Citit de 57 ori
Top