Compartiment Audit Intern

Compartiment Audit Intern (1)

 Coordonator Compartiment: Mihaela Stoiciu

 

Program de lucru
L-J
V
8.00-16.30
8.00-14.00
Organizarea auditului public intern

Auditul public intern este organizat in mod independent sub forma unui compartiment specializat, respectiv birou ,la nivelul Primariei Municipiului Rm. Valcea si este in directa subordine a primarului.

Conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si a Dispozitiei nr. 197/5.03.2003 a primarului, Biroul Audit Public Intern din cadrul Primariei Municipiului Rm. Valcea, va exercita activitatea de audit public intern asupra tuturor activitatilor desfasurate de Primaria Municipiului Rm. Valcea si institutiile publice subordonate precum si asupra altor entitati care utilizeaza sau administreaza fonduri publice.

Activitatea de audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Rm. Valcea se desfasoara dupa un plan anual intocmit pe baza analizei riscurilor.

Selectarea misiunilor de audit public intern se face in functie de urmatoarele elemente de fundamentare:

a) Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni;

b) Criteriile semnal/sugestiile conducatorului entitatii publice, respectiv: deficiente constatate anterior; deficiente consemnate in rapoartele Curtii de Conturi; alte informatii si indicii referitoare la disfunctionalitati sau abateri;

c) tematicile ordonate de UCAAPI;

d) Numarul entitatilor publice subordonate;

e) Respectarea periodicitatii in auditare, cel putin o data la 3 ani;

f) Recomandarile Curtii de Conturi.

Sfera activitatii de audit public intern

Potrivit prevederilor Legii 672/2002 privind auditul public intern auditorii interni au acces in timpul misiunilor de audit la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru a-si indeplinii scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu, unde se precizeaza la art. 16 alin 3 urmatoarele:

"Art. 16 (3) Auditorii interni au acces la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu.

Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;

d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice.

Obiectivele aferente activitatii de audit public intern

1. Evaluarea managementului riscurilor

Prin activitatea de audit public intern efectuata la nivelul Primariei Municipiului Rm. Valcea cat si al institutiilor subordonate se urmareste sprijinirea conducatorului entitatii publice in identificarea si evaluarea riscurilor semnificative contribuind la imbunatatirea sistemelor de management al riscurilor.

Activitatea de audit public intern la nivelul Primariei Municipiului Rm. Valcea si institutiile subordonate evalueza riscurile aferente operatiilor si sistemelor informatice ale entitatii publice, privind:

• fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale;

• eficacitatea si eficienta operatiilor;

• protejarea patrimoniului;

• respectarea legilor, regle mentarilor si contractelor.

2. Evaluarea sistemelor de control

Activitatea de audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Rm. Valcea si al institutiilor subordonate ajuta la mentinerea unui sistem de control adecvat prin evaluarea eficacitatii si eficientei acestuia.

Evaluarea pertinentei si eficacitatii sistemului de control intern se face pe baza rezultatelor evaluarii riscurilor in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora.

Auditorii interni din cadrul Primariei Municipiului Rm. Valcea trebuie sa analizeze operatiile si activitatile si sa determine masura in care rezultatele corespund obiectivelor stabilite si daca operatiile/activitatile sunt aplicate sau realizate conform prevederilor atat in activitatile desfasurate de Primaria Municipiului Rm. Valcea cat si de institutiile subordonate.

Pentru evaluarea sistemului de control sunt necesare utilizarea unor criterii adecvate. Auditorii interni trebuie sa determine masura in care conducatorul entitatii publice a definit criterii adecvate de apreciere si daca obiectivele au fost realizate. Daca aceste criterii sunt adecvate, acestea pot fi utilizate si de auditorii interni in evaluarea sistemului de control intern. Daca acestea sunt inadecvate, auditorii interni trebuie, impreuna cu conducerea entitatii publice, sa elaboreze in mod corespunzator aceste criterii.

Obiectivele auditului public intern sunt:

a) asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile entitatii publice;

b) sprijinirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistematica si metodica, prin care se evalueaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrarii.
Citește mai mult
Top