Hide Main content block

0 1 Ultimele Știri

0 2 Ultimele Anunțuri

0 4 Convocări Ședințe

Convocări ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local este convocat în ședință ordinară, în data de 28 februarie 2024, ora 12.00, ...

0.Dispozitie convocare 1. Proiect de hot. modificare anexe caiet de sarcini si contract delegare serviciu transport 1.1. Anexa 1 la HCL_ Descrierea traseelor_Anexa 1 CS (3) 1.2. Anexa nr.2 la HCL_Program de transport 2024 Linia III si IIIb_Anexa 2 la Contract si 4 la CS 2. Proiect de hot. dezmembrare teren in 2 loturi si propunere schimbare destinatie lot 2 pentru transmitere in folosinta Manastirii Inatesti 3. Proiect de hot. modificare caracteristici tehnice artere de circulatie strada Ion Referendaru si bdul Tineretului 4. Proiect de hot. asociere municipiu cu Judetul Valcea si Biblioteca Judeteana pentru continuarea activitatii Filialei Goranu 5. Proiect de hot. punere la dispoziție spațiu pentru funcționarea Dispensarului TBC 6. Proiect de hot. prelungire contract inchiriere incheiat cu Antoine 7. Proiect de hot. modificare anexa 1 la HCL 9 din 2019 8. Proiect de modificare HCL nr 189 din 2023 9. Proiect de hot. aprobare buget Piete Prest pentru anul 2024 10. Proiect de hot. mandatare reprezentant municipiul in AGA Apavil pentru aprobare buget pe anul 2024 11. Proiect de hot. aprobare SF pentru obiectivul Amenajare parc Capela 12. Proiect de hot. modificare tarife salubrizare stradala prestate de Piete Prest 13. Proiect de hot. exprimare acord participare municipiu ca partener de transfer proiect 14. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU Lotizare teren pentru construire locuinte strada Straubing 14.1. A01 INCADRARE IN TERITORIU 14.2. A02 SITUATIA EXISTENTA 14.3. A03 REGLEMENTARI URBANISTICE 15. Proiect de hot. aprobare PUZ Sistematizare si lotizare teren strada Dumitru Zaganescu 15.1. A01 INCADRARE IN TERITORIU 15.2. A02 SITUATIA EXISTENTA 15.3. A03 REGLEMENTARI URBANISTICE 16. Proiect de hot. modificare stat functii Camin pentru Persoane Varstnice 17. Proiect de hot. modificare organigrama si stat unitatea de invatamant Cresa 18. Proiect de hot. aprobare Calendar evenimente cultural artistice pentru anul 2024 19. Proiect de hot. stabilire salarii personal aparat primar 20. Proiect de hot. stabilire salarii personal SCM 21. Proiect de hot. stabilire salarii personal DAS 22. Proiect de hot. stabilire salarii personal DADP 23. Proiect de hot. stabilire salarii de baza personal contractual Filarmonica 24. Proiect de hot. aprobare Acord infratire cu Municipiul Akhaltsikhe din Georgia 25. Proiect de hot. nominalizare 2 consilieri in comisia de evaluare performante profesionale secretar general pentru anul 2023 26. Proiect de hot. aprobare Plan Local Actiune pentru aplicare Strategie incluziune cetateni apartinand minoritatii rome 27. Proiect de hot. aprobare Raport evaluare activitate asistenti personali persoane handicap iulie - decembrie 2023 Punct suplimentar 1. Proiect de hot. aprobare înstrăinare imobil situat în str. Cartier Fețeni nr.34 Punct suplimentar 2. Proiect de hot. dezmembrare teren în două loturi și diminuare suprafață de teren concesionată soc. CCS IMOB CONSTRUCT SRL Punct suplimentar 3. Proiect de hot. demarare procedură vânzare teren situat în Râmnicu Vâlcea, str. Parcului Industrial nr.2 Punct suplimentar 4. Proiect de hot. modificare HCL nr.5 din 2024 actualizare chirii locuințe ANL Punct suplimentar 5. Proiect de hot. prelungire durată Contract de delegare activități componente Serviciu Public de salubrizare în municipiu Punct suplimentar 6. Proiect de hot. completare HCL nr.338 din 2023 Punct suplimentar 7. Proiect de hot. aprobare Deviz general pentru obiectivul Sediu Administrativ Punct suplimentar 8. Proiect de hot. aprobare deviz general estimativ pentru obiectivul Creșa medie, str. Morilor nr.28, 28C Punct suplimentar 9. Proiect de hot. aprobare deviz general estimativ pentru obiectivul Creșa mare, punct Islaz Goranu

0 5 Concursuri și Examene

Urmăriți aceasta rubrică pentru a fi la curent cu cele mai noi rezultate.

0 6 Urbanism

Top