Hide Main content block

0 1 Ultimele Știri

0 2 Ultimele Anunțuri

0 4 Convocări Ședințe

Convocări ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local este convocat în ședință ordinară, în data de 30 mai 2024, ora 10.00, în ...

0. Dispozitie convocare 1. Proiect de hot. rectificare buget local si lista investitii pentru anul 2024 2. Proiect de hot. aprobare tip de suport alimentar pentru elevii și preșcolarii din cadrul Școlii Gimnaziale nr.4 3. Proiect de hot. aprobare SF pentru obiectivul Desfiintare si construire cladire anexa Scoala Colonie 4. Proiect de hot. aprobare DALI și indicatori pentru obiectivul Recompartimentări și instalații Barăcile 28,29,35,36 Colonia Nuci 5. Proiect de hot. aprobare DALI și indicatori pentru obiectivul Reabilitare și modernizare Școala nr.6 Copăcelu - clădire Școala Nouă 6. Proiect de hot. realizare investitii suplimentare Baza Sportiva 1 Mai 7. Proiect de hot. modificare art 1 la HCL nr 130 din 2024 8. Proiect de hot. prelungire durată de folosință gratuită spațiu către Asociația Nevăzătorilor din România 9. Proiect de hot. prelungire perioadă de concesionare teren în suprafață de 5,34 mp 10. Proiect de hot. prelungire perioadă de concesionare teren în suprafață de 4,25 mp, situat în str. Gib Mihăescu nr.15 11. Proiect de hot. prelungire perioadă de concesionare teren în suprafață de 16,05 mp, situat în str. Ostroveni nr.6 12. Proiect de hot. prelungire perioadă de concesionare teren în suprafață de 4,35 mp 13. Proiect de hot. prelungire perioadă de concesionare teren în suprafață de 2,55 mp, situat în str. Mihai Eminescu nr.41 14. Proiect de hot. transmitere teren fără plată în proprietatea Parohiei Ostroveni 15. Proiect de hot. concesionare teren in suprafata de 4,29 mp Calea lui Traian nr 88 15.1. Plan topografic 16. Proiect de hot. modificare stat functii aparat primar 17. Proiect de hot. aprobare PUD construire terenuri de tenis strada Cantonului 17.1. Plan de incadrare in zona 17.2. Plan de situatie existent 17.3. Plan de situatie propus 18. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU Modificari in timpul executiei bloc locuinte colective strada Aurelian Sacerdoteanu 18.1. EXISTENT 18.2. PLAN DE INCADRARE 18.3. REGLEMENTARI 19. Proiect de hot. declanșare procedură de selecție membru în CA la societatea PIEȚE PREST SA 20. Proiect de hot. declanșare procedură de selecție membri în CA la societatea ETA SA 21. Proiect de hot. mandatare reprezentant AGA Apavil pentru rectificare buget 22. Proiect de hot. constituire Consiliu Comunitar Consultativ și aprobare ROF Punct suplimentar 1 Proiect de hot. propunere administrator provizoriu Apavil Punct suplimentar 2 Proiect de hot. alipire 3 terenuri situate in aleea Nuci Punct suplimentar 3 Proiect de hot. mandatare reprezentanti AGA Piete Prest modificare Act Constitutiv Punct suplimentar 4 Proiect de hot. modificare si completare contract nr 14022 din 2024 Punct suplimentar 5 Proiect de hot. aprobare Documentatie tehnica pentru obiectivul Reabilitare si modernizare teren sport Colegiul Energetic

0 5 Concursuri și Examene

Urmăriți aceasta rubrică pentru a fi la curent cu cele mai noi rezultate.

0 6 Urbanism

Top