Cereri si Formulare Urbanism

Cereri si Formulare Urbanism

Formulare si modele de cereri specifice Serviciului de Urbanism
Acte necesare pentru emiterea Autorizatiei de Construire/Desfiintare
Documente ataşate:
Acte necesare pentru solicitarea concesiunii directe din partea proprietarului
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Top