Recensământul Populației și Locuințelor 2021

Recensământul Populației și Locuințelor 2021

Începând cu 14 martie 2022 debutează etapa de autorecenzare a Recensământului populaţiei şi locuinţelor 2021.

Pentru prima dată în România recensământul va fi 100% informatizat, oferindu-se posibilitatea autorecenzării care se va realiza online de pe orice telefon mobil inteligent, tabletă sau calculator cu acces la internet.

Citește mai mult

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 14 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul Râmnicu Vâlcea
 • Un număr de 98 de recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populaţiei şi locuinţelor din Municipiul Râmnicu Vâlcea
 • Un număr de 13 recenzori-sefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populaţiei şi locuinţelor din Municipiul Râmnicu Vâlcea

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII

 • Pe teren, în limitele administrative ale Municipiului Râmnicu Vâlcea
 • În spaţiile amenajate de către Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA}, spaţii care vor fi comunicate ulterior.

CONDIŢII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei - condiţie eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiţie eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiţie eliminatorie;
 • Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi la lucru sub presiune;
 • În zonele/comunităţile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administraţiei publice, experienţa de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

 • conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

CONDIŢII SPECIFICE

 • Munca pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra ]n program prelungit, in medie 8 ore/zi (până la sfarșitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra in weekend.

TERMEN FINAL de depunere cereri: 18 februarie 2022

Citește mai mult
Top