Anunț concurs de recrutare - 16.11.2023 - Serviciul Înregistrări Fiscale, Administrativ

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 16 noiembrie 2023, ora 10.00 - proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și art.IV, alin.2, din OUG nr. 34/2023 privind reglemetarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar pentru ocuparea postului vacant, de execuție, durată nedeterminată din cadrul Serviciului Înregistrări Fiscale, Administrativ:
-consilier, gradul II – 1 post ;
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Pentru postul de CONSILIER, GRADUL II  la Serviciului Înregistrări Fiscale, Administrativ - Direcția Economico-Financiară  - 1 post

  Nr.crt.

  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

  Funcţia

  Rezultatul selecţiei dosarelor

  1

  46551/31.10.2023

  CONSILIER, GRADUL II

  ADMIS

  2

  47231/06.11.2023

  CONSILIER, GRADUL II

  ADMIS

  3

  47396/06.11.2023

  CONSILIER, GRADUL II

  ADMIS

  4

  47593/07.11.2023

  CONSILIER, GRADUL II

  RESPINS

  Nerespectarea art.35, alin.1, lit.e) din HG nr.1336/2022

  5

  47627/08.11.2023

  CONSILIER, GRADUL II

  ADMIS

  Candidaţii declaraţi “admis” se vor prezenta la proba scrisă în data de 16.11.2023, ora 10.00  la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea din str.General Praporgescu nr.14.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, la sediul primăriei.

  Afişat astăzi 09.11.2023, ora 15.00. 

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru postul de CONSILIER, GRADUL II la Serviciul Înregistrări Fiscale, Administrativ - Direcția Economico-Financiară - 1 post

  Nr.

  crt.

  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observaţii

  1

  46551/31.10.2023

  48,00

  RESPINS

  -

  2

  47231/06.11.2023

  83,00

  ADMIS

  -

  3

  47396/06.11.2023

  33,00

  RESPINS

  -

  4

  47627/08.11.2023

  26,00

  RESPINS

  -

  Candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU ce va avea loc în data de 22.11.2023, ora 10.00 la sediul primăriei.

   Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul primăriei.

  Afişat azi 17.11.2023, ora 9.00. 

 • Rezultate probă interviu:

   

  Pentru postul de CONSILIER, GRADUL II la Serviciul Înregistrări Fiscale, Administrativ - Direcția Economico-Financiară - 1 post

  Nr.

  crt.

  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

  Punctajul obținut

   la proba interviu

  Rezultat probă interviu

  Observaţii

  1

  46551/31.10.2023

  -

  Nu este cazul

  -

  2

  47231/06.11.2023

  90,00

  ADMIS

  -

  3

  47396/06.11.2023

  -

  Nu este cazul

  -

  4

  47627/08.11.2023

  -

  Nu este cazul

   

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu a concursului, la sediul primăriei.

  Afişat astăzi 22.11.2023, ora 11.00. 

 • Rezultatul final:

   

  Pentru postul de consilier, gradul II la Serviciul Înregistrări Fiscale, Administrativ - Direcția Economico-Financiară -1 post

  Nr.

  crt.

  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1

  47231/06.11.2023

  83,00

  90,00

  86,50

  ADMIS

  2

  46551/31.10.2023

  48,00

  -

  48,00

  RESPINS

  3

  47396/06.11.2023

  33,00

  -

  33,00

  RESPINS

  4

  47627/08.11.2023

  26,00

  -

  26,00

  RESPINS

  5

  47593/31.10.2023

  -

  -

  -

  RESPINS

  Afişat astăzi 27.11.2023, ora 9.00. 

Citit de 1612 ori Ultima modificare facută Luni, 27 Noiembrie 2023 08:50
Top