Anunț concurs 30 iulie 2024 personal contractual Compartiment Relații cu romii - Direcția Resurse Umane

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, anunţă scoaterea la concurs în data de 30 iulie 2024, ora 1000 - proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. VII alin. (2) din OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum şi pentru prorogarea unor termene, pentru ocuparea unui post vacant de execuție din cadrul Compartimentului Relații cu romii - Direcția Resurse Umane de:

CONSILIER, GRADUL II - 1 post.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Citit de 267 ori Ultima modificare facută Luni, 08 Iulie 2024 09:35
Top