Anunț concurs recrutare 05.08.2024 - Direcția Poliției Locale

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu sediul în str. G-ral Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, în  baza art.VII din OUG nr. 115/2023 - alin.(2) lit.b) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:

- Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Control Activități Agenți Economici - Serviciul Control - Direcția Poliției Locale;

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

            Desfășurarea concursului:

  • Proba scrisă – 05.08.2024, ora 1300;
  • Interviuldata și ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în str. G-ral   Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

            Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 03.07.2024-22.07.2024.

Citit de 696 ori
Top