Anunț concurs 25.06.2024 - Serviciul Înregistrări Fiscale, Administrativ

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 25 iunie 2024, ora 10.00 - proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. VII alin. (2) din OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum şi pentru prorogarea unor termene, pentru ocuparea postului vacant, de execuție, durată nedeterminată din cadrul Serviciului Înregistrări Fiscale, Administrativ - Direcția Economico-Financiară de:
-ÎNGRIJITOR – 1 post;
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

   

  Nr.crt.

  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

  Funcţia

  Rezultatul selecţiei dosarelor

  1

  23746/07.06.2024

  ÎNGRIJITOR

  ADMIS

  Candidaţii declaraţi “admis” se vor prezenta la proba scrisă în data de 25.06.2024, ora 10.00  la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea din str.General Praporgescu nr.14.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, la sediul primăriei.

  Afişat astăzi 14.06.2024, ora 10.00. 

Citit de 407 ori Ultima modificare facută Vineri, 14 Iunie 2024 09:53
Top