ANUNŢ referitor la elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători în aria de delegare a ADI Transport VL

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea

Nr. 18951/ 30.04.2024

 

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

 

ANUNŢ

referitor la elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători în aria de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public Vâlcea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007

 

  • Data afişării: 30.04.2024

 

  • Documente prezentate:

- Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători în aria de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public Vâlcea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007

- Expunere de motive privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători în aria de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public Vâlcea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007

- Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători în aria de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public Vâlcea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007

  • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:

- 30.04-24.05.2024 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare);

- Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14;

- prin Centrul de Informare a Cetăţenilor sau pe e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Daniel Ionescu

Responsabil de relaţia cu societatea civilă

Citit de 144 ori
Top