Anunţ pentru închiriere prin licitaţie publică - luciu apă Important

1.Informații generale privind autoritatea contractanta: Municipiul Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu, nr. 14, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, telefon 0250731016, fax 0250731843, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii:luciul de apă al Lacului Nord, situat în Municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Nord aparținând domeniului public  al  municipiului, în suprafață de 50.053 mp, înscris în Cartea Funciară nr.47318,  pentru desfășurarea unor  activități de agrement nautic.

Închirierea se face conform O.U.G. nr.57/2019  și Hotărârii  Consiliului  Local nr. 48 /2024.

  1. Informații privinddocumentația de atribuire: Documentația de atribuire, la solicitarea persoanelor care doresc să participe la licitație, va fi distribuită gratuit în format electronic  (pe e-mail) sau contracost pe suport hârtie la preț de 2 lei/ pagina.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor 29.03.2024, ora 14.00.

  1. Date de contact de la care se poate obține documentația de atribuire:Direcția Investiții Achiziții Publice, Serviciu Investiții Publice, str.General Magheru nr.25, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

5.Data limită de depunere a ofertelor: 08.04.2024, ora 10.oo, Registratura, str.G-ral Magheru nr.25, un exemplar original.

  1. Data, ora și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08.04.2024, ora 14.00 la sediul Municipiului Râmnicu Vâlcea, str G-ral Praporgescu nr.14.
  2. Soluţionare litigiilor: Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr.1, tel.0250739120, fax 0250732207, email tribunalul-vâThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Citit de 545 ori
Top