Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Important

UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare urbană Calea lui Traian, propus a fi realizat în judetul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui
Traian.

lnfomaţille privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul Agenției pentru Proțectia Mediului Vâlcea dfn strada Remus Bellu nr. 6 şl la sediul titularului din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu. nr.14, județul Vâlcea, în zilele de luni · vineri, între orele 9.00- 14.00.

Observațiie publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6.

Citit de 442 ori
Top