Anunț public privind decizia etapei de încadrare Important

Municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin PRIMAR MIRCIA GUTĂU cu sediul in municipiul Râmnicu Vâlcea, strada G-ral Praporgescu, nr.14, județul Vâlcea, titular al proiectului “Modernizarea infrastructurii verzi "Insula Sălcioara"- Baza de Agrement Ostroveni, ce urmează a se desfășura în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mudiului Vâlcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

  1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str.Remus Bellu nr.6, Rm.Vâlcea, in zilele de luni-vineri, între orele 9,00-14,00, precum și la următoarea adresa de internet apmvl.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

 

 

 

 

 

Citit de 139 ori
Top