ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL - FUNCȚII PUBLICE - 16.05.2024

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale anexei nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează la sediul instituţiei din Str. G-ral Praporgescu nr.14, Râmnicu Vâlcea, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru următoarele funcții publice de execuție:
• Funcția publică – Inspector, clasa I, grad profesional deținut – Asistent, Structura funcțională – Serviciul Evidență Patrimoniu, Contracte - Direcția Dezvoltare Locală, Grad profesional după promovare – Principal;
• Funcția publică – Inspector, clasa I, grad profesional deținut – Asistent, Structura funcțională – Compartimentul Cadastru, Fond Funciar, Agricultură – Direcția Dezvoltare Locală, Grad profesional după promovare – Principal;
• Funcția publică – Inspector, clasa I, grad profesional deținut – Asistent, Structura funcțională – Compartimentul Fond Locativ, Asociații de Proprietari – Direcția Dezvoltare Locală, Grad profesional după promovare – Principal;
• Funcția publică – Inspector, clasa I, grad profesional deținut – Asistent, Structura funcțională – Serviciul Control - Direcția Poliției Locale, Grad profesional după promovare – Principal;
• Funcția publică – Inspector, clasa I, grad profesional deținut – Asistent, Structura funcțională – Compartimentul Evidență Procese Verbale, Registratură și Gestiune - Direcția Poliției Locale, Grad profesional după promovare – Principal;
• Funcția publică specifică – Polițist local, clasa I, grad profesional deținut, Structura funcțională – Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră - Direcția Poliției Locale, Grad profesional după promovare – Principal.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 11 aprilie – 30 aprilie 2024

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:
1.verificarea eligibilității candidaților, în urma depunerii dosarelor de examen;
2.proba scrisă, în data de 16 mai 2024, ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din Str. G-ral Praporgescu nr.14;
3.proba interviu, în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Nr. crt.

  Număr înregistrare al dosarului de examen

  Rezultatul selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  nr. 16407/17.04.2024

  ADMIS

  -

  2

  nr. 16408/17.04.2024

  ADMIS

  -

  3

  nr. 16411/17.04.2024

  ADMIS

  -

  4

  nr. 16453/17.04.2024

  ADMIS

  -

  5

  nr. 16690/17.04.2024

  ADMIS

  -

  6

  nr. 16881/18.04.2024

  ADMIS

  -

  Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 16.05.2024, ora 1300, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea.

  Afişat în data de 09.05.2024, ora 1200.

 • Rezultate probă scrisă/practică:

   

  Nr. crt.

  Număr înregistrare al dosarului de examen

  Punctajul obţinut la proba scrisă

  Observaţii

  1

  nr. 16407/17.04.2024

  96,17

  ADMIS

  2

  nr. 16408/17.04.2024

  78,33

  ADMIS

  3

  nr. 16411/17.04.2024

  95,33

  ADMIS

  4

  nr. 16453/17.04.2024

  81,00

  ADMIS

  5

  nr. 16690/17.04.2024

  89,00

  ADMIS

  6

  nr. 16881/18.04.2024

  70,17

  ADMIS

   

  Candidaţii care au obtinut minim 50 puncte la proba scrisă vor participa la proba interviu care va avea loc în data de 22.05.2024, ora 1000, la sediul primăriei.        

  Afişat azi 17.05.2024, ora 12.00.

   

 • Rezultate probă interviu:

   

  Nr. crt.

  Număr înregistrare al dosarului de examen

  Punctajul obţinut la proba interviu

  Observaţii

  1.

  16407/17.04.2024

  90,00

  ADMIS

  2.

  16408/17.04.2024

  90,00

  ADMIS

  3.

  16411/17.04.2024

  87,00

  ADMIS

  4.

  16453/17.04.2024

  75,00

  ADMIS

  5.

  16690/17.04.2024

  88,00

  ADMIS

  6.

  16881/18.04.2024

  61,00

  ADMIS

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei interviu pot depune contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatului, la sediul primăriei.

  Afişat azi 22.05.2024, ora 1300.

   

   

   

 • Rezultatul final:

  Nr. crt.

  Număr înregistrare al dosarului de examen

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj  interviu

   

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  16407/17.04.2024

  96,17

  90,00

  186,17

  ADMIS

  2.

  16411/17.04.2024

  95,33

  87,00

  182,33

  ADMIS

  3.

   16690/17.04.2024

  89,00

  88,00

  177,00

  ADMIS

  4.

  16408/17.04.2024

  78,33

  90,00

  168,33

  ADMIS

  5.

  16453/17.04.2024

  81,00

  75,00

  156,00

  ADMIS

  6.

  16881/18.04.2024

  70,17

  61,00

  131,17

  ADMIS

   

  Afişat azi 23.05.2024, ora 1400, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

Citit de 784 ori Ultima modificare facută Joi, 23 Mai 2024 13:50
Top