ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL - FUNCȚII PUBLICE - 16.05.2024

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale anexei nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează la sediul instituţiei din Str. G-ral Praporgescu nr.14, Râmnicu Vâlcea, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru următoarele funcții publice de execuție:
• Funcția publică – Inspector, clasa I, grad profesional deținut – Principal, Structura funcțională – Serviciul Operare Încasări - Direcţia Economico-Financiară , Grad profesional după promovare – Superior;
• Funcția publică – Inspector, clasa I, grad profesional deținut - Asistent, Structura funcțională – Serviciul Operare Încasări - Direcţia Economico-Financiară, Grad profesional după promovare – Principal;
• Funcția publică – Inspector, clasa I, grad profesional deținut – Principal, Structura funcțională – Serviciul Persoane Fizice – Direcția Economico-Financiară, Grad profesional după promovare – Superior;
• Funcția publică – Inspector, clasa I, grad profesional deținut – Principal, Structura funcțională – Serviciul Juridic, Executări Silite – Direcţia Economico-Financiară, Grad profesional după promovare – Superior;
• Funcția publică – Consilier, clasa I, grad profesional deținut – Principal, Structura funcțională – Compartiment Urmărire Lucrări Reparații – Direcția de Investiții și Achiziții Publice , Grad profesional după promovare – Superior;

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 11 aprilie  –  30 aprilie 2024;

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:
1.verificarea eligibilității candidaților, în urma depunerii dosarelor de examen;
2.proba scrisă, în data de 16 mai 2024, ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din Str. G-ral Praporgescu nr.14;
3.proba interviu, în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Nr. crt.

  Număr înregistrare al dosarului de examen

  Rezultatul selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  16080/15.04.2024

  ADMIS

  -

  2

  16176/16.04.2024

  ADMIS

  -

  3

  16589/17.04.2024

  ADMIS

  -

  4

  17378/22.04.2024

  ADMIS

  -

  5

  17381/22.04.2024

  ADMIS

  -

  • Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 16.05.2024, ora 1300, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea.
  • Afişat în data de 09.05.2024, ora 1200 .
 • Rezultate probă scrisă/practică:

   

   

  Nr. crt.

  Număr înregistrare al dosarului de examen

  Funcţia publică pentru care candidează

  Punctajul obţinut la proba scrisă

  Observaţii

  1

  16080/15.04.2024

  inspector, clasa I, grad profesional superior

  89,33

  ADMIS

  2

  16176/16.04.2024

  inspector, clasa I, grad profesional principal

  89,66

  ADMIS

  3

  16589/17.04.2024

  consilier, clasa I, grad profesional superior

  75,33

  ADMIS

  4

  17378/22.04.2024

  inspector, clasa I, grad profesional superior

  89,33

  ADMIS

  5

  17381/22.04.2024

  inspector, clasa I, grad profesional superior

  90,33

  ADMIS

  Candidaţii care au obtinut minim 50 puncte la proba scrisă vor participa la proba interviu care va avea loc în data de 17.05.2024, ora 1200, la sediul primăriei.       

  Afişat azi  16.05.2024, ora 1610.

    

   

 • Rezultate probă interviu:

   

  Nr. crt.

  Număr înregistrare al dosarului de examen

  Punctajul obţinut la proba interviu

  Observaţii

  1

  16080/15.04.2024

  95,00

  ADMIS

  2

  16176/16.04.2024

  95,00

  ADMIS

  3

  16589/17.04.2024

  90,00

  ADMIS

  4

  17378/22.04.2024

  95,00

  ADMIS

  5

  17381/22.04.2024

  95,00

  ADMIS

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei interviu pot depune contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatului, la sediul primăriei.

  Afişat azi 17.05.2024, ora 1330.

 • Rezultatul final:

  Nr. crt.

  Număr înregistrare al dosarului de examen

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj  interviu

   

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

   

  17381/22.04.2024

   

  90,33

  95,00

  185,33

  ADMIS

  2.

  16176/16.04.2024

  89,66

  95,00

   

  184,66

   

  ADMIS

  3.

   

  16080/15.04.2024

   

  89,33

  95,00

   

  184,33

  ADMIS

  4.

         17378/22.04.2024

  89,33

  95,00

  184,33

   

  ADMIS

   

  5.

  16589/17.04.2024

  75,33

  90,00

  165,33

   

  ADMIS

   

  Afişat azi 21.05.2024, ora 900 .

Citit de 652 ori Ultima modificare facută Marți, 21 Mai 2024 08:55
Top