Anunț concurs recrutare 30.10.2023 - o funcție publică de execuție - Biroul Resurse Umane

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu sediul în str. G-ral Praporgescu nr.14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, în baza art. IV din OUG nr.34//2023 - alin.(2) lit.a) și art.618 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:

- Inspector, clasa I, grad profesional principal - Biroul Resurse Umane - Direcția Resurse Umane.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Pentru funcţia publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Resurse Umane-Direcția Resurse Umane

  Nr.

  crt.

  Număr înregistrare al dosarului de concurs

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  43604/11.10.2023

  ADMIS

  -

  2

  44168/16.10.2023

  ADMIS

  -

  3

  44211/16.10.2023

  ADMIS

  -

  • Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 30 octombrie 2023, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea din str. G-ral Praporgescu nr.14.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, la sediul primăriei.
  • Afişat astăzi 24 octombrie 2023, ora 13 00.
 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Nr.

  crt.

  Număr înregistrare al dosarului de concurs

  Notă proba scrisă

  Observații

  1

  43604/11.10.2023

  51,00

  ADMIS

  2

  44168/16.10.2023

  76,33

  ADMIS

  3

  44211/16.10.2023

  14,33

  RESPINS

  • Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU care va avea loc în data de 03.11.2023 ora 09.00, la sediul primăriei.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul primăriei.

  Afișat azi 30.10.2023 ora 16.20.

   

 • Rezultate probă interviu:

   

  Pentru funcţia publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Resurse Umane - Direcția Resurse Umane 

   

  Nr. crt.

  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la

  concurs1

  Punctajul obținut la proba interviu

  Rezultatul obținut la proba interviu

  1

      43604/11.10.2023

  -

  Nu s-a prezentat.

  2

      44168/16.10.2023

  92,66

  ADMIS

  1Conform art.671 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și arezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.           

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform art.63 din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare care se depune la  sediul primăriei. Afisat astăzi 03.11.2023 ora 10.15. 

 • Rezultatul final:

  Pentru funcţia publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Resurse Umane - Direcția Resurse Umane

  Nr. crt.

   

  Număr înregistrare al dosarului de concurs

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1

  44168/16.10.2023

  76,33

  92.66

  168,99

  ADMIS

  2

  43604/11.10.2023

  51,00

  -

  -

  RESPINS

  3

  44211/16.10.2023

  14,33

  -

  -

  RESPINS

  Afişat astăzi 07.11.2023, ora 10.00.

Citit de 1873 ori Ultima modificare facută Marți, 07 Noiembrie 2023 10:10
Top