Anunț concurs recrutare 09.10.2023 - Serviciul Investiții Publice

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu sediul în str. G-ral Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, în temeiul art.618 alin.(3) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:

 • Șef serviciu, gradul II – Serviciul Investiții Publice;

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

            Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă - 09.10.2023, ora 1000;
 • Interviul - data și ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în str. G-ral   Praporgescu nr. 14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

            Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 28.08.2023 - 18.09.2023.

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II – Serviciul Investiții Publice – Direcția de Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr.

  Crt.

  Număr înregistrare al dosarului de concurs

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  38880/12.09.2023

  ADMIS

  -

  2

  39257/13.09.2023

  ADMIS

  -

  • Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 09.10.2023, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, la sediul primăriei.

  Afişat astăzi 20.09.2023, ora 1400, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene

 • Rezultate probă scrisă/practică:

   

  Nr. crt.

  Număr înregistrare al dosarului de concurs

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat proba scrisă

  Observații

  1

  38880/12.09.2023

  74,00

  ADMIS

  -

  2

  39257/13.09.2023

  -

  -

  NU S-A PREZENTAT

  • Candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU care va avea loc în data de 09.10.2023, ora 1400, la sediul primăriei.
  • Afișat azi 09.10.2023, ora 13.40, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul

  instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Rezultate probă interviu:

  Nr. crt.

  Număr înregistrare dosar de concurs

  Punctajul obținut la proba interviu

  Rezultatul obținut la proba interviu

  1

  38880/12.09.2023

  85

  ADMIS

  2

  39257/13.09.2023

  -

  -

   

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008, care se depune la  sediul primăriei.

   Afisat astăzi 09.10.2023, ora 15.00 la sediul primăriei și pe site-ul instituției, la secțiunea "Concursuri și examene".

 • Rezultatul final:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II - Serviciul de Investiții Publice – Direcția de Investiții și Achiziții Publice

  Nr. crt.

   

  Număr înregistrare al dosarului de concurs

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1

  38880/12.09.2023

  74,00

  85,00

  159,00

  ADMIS

  2

  39257/13.09.2023

  -

  -

  -

  RESPINS

  Afişat astăzi 12.10.2023, ora 12.00, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

   

   

Citit de 1859 ori Ultima modificare facută Joi, 12 Octombrie 2023 12:00
Top