Anunț concurs de recrutare 05.08.2024 - Serviciul Activitate Comercială și Protecția Mediului

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu sediul în str.G-ral Praporgescu nr.14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, în temeiul art.VII din OUG nr.115/2023 - alin.(3) și art.VII alin.(7)/XI/XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:
- polițist local, clasa III, grad profesional debutant - Serviciul Activitate Comercială și Protecția Mediului- Direcția Poliției Locale.
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
Desfășurarea concursului:
•Proba scrisă - 05.08.2024, ora 13.00;
•Interviul - data și ora vor fi comunicate ulterior.
Locul de desfășurare: sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în str.G-ral Praporgescu nr.14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în intervalul 03.07.2024 - 22.07.2024.

Citit de 455 ori
Top