Organizare şi Atribuţii

Serviciul Autorizări Activităţi Comerciale, Evenimente Publice îndeplineşte următoarele atribuţii:

 (1) În domeniul emiterii autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică:

 1. verifică documentaţia şi efectuează controlul la sediile secundare pentru care s-a solicitat emiterea/vizarea anuală/modificarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică;
 2. analizează dosarele de autorizare;
 3. emite/vizează anual/modifică autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, conform procedurii specifice;
 4. ţine evidenţa şi gestionează autorizaţiile privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică;
 5. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în domeniul autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

(2) În domeniul emiterii autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive:

 1. verifică documentaţia şi efectuează controlul la sediile secundare pentru care s-a solicitat emiterea/vizarea anuală/modificarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive;
 2. analizează dosarele de autorizare;
 3. emite/vizează anual/modifică autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive, conform procedurii specifice;
 4. ţine evidenţa şi gestionează autorizaţiile privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive;
 5. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în domeniul autorizării activităţilor recreative şi distractive.

(3) În domeniul emiterii avizelor pentru orarul de funcţionare:

 1. verifică documentaţia şi efectuează controlul la sediile secundare pentru care s-a solicitat emiterea/vizarea anuală/modificarea avizelor;
 2. analizează solicitările de avizare;
 3. emite/vizează/modifică avizele pentru orarul de funcţionare, conform procedurii specifice;
 4. ţine evidenţa şi gestionează avizele pentru orar de funcţionare.

(4) În domeniul gestionării reducerilor de preţ, verifică şi ţine evidenţa notificărilor depuse de către agenţii economici, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile conform prevederilor legale specifice domeniului.

(5) În domeniul emiterii acordurilor pentru utilizarea temporară a locurilor publice, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale:

 1. verifică documentaţia şi efectuează controlul la punctele de lucru pentru care s-a solicitat emiterea acordurilor pentru utilizarea temporară a locurilor publice;
 2. analizează cererile în conformitate cu prevederile legale;
 3. după obţinerea avizului Primarului, emite acordurile pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopul desfăşurării de activităţi comerciale;
 4. ţine evidenţa şi gestionează acordurile emise;
 5. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în domeniul emiterii acordurilor pentru utilizarea temporară a locurilor publice, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale.

(6) În domeniul parcărilor de reşedinţă:

 1. verifică cererile de eliberare a ecusonului parcare de reşedinţă în conformitate cu prevederile legale;
 2. emite ecusoanele parcare de reşedinţă, conform procedurii specifice;
 3. ţine evidenţa şi gestionează ecusoanele parcare de reşedinţă eliberate.

(7) În domeniul afişajului comercial mobil:

 1. verifică cererile de ocupare domeniu public pentru amplasarea panourilor de afişaj mobile, în conformitate cu prevederile legale;
 2. după obţinerea avizului Primarului, emite avizele de ocupare domeniu public pentru amplasarea panourilor de afişaj mobile;
 3. ţine evidenţa şi gestionează avizele de ocupare domeniu public pentru amplasarea panourilor de afişaj mobile.

(8) În domeniul avizării organizării de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment cu ocazia unor evenimente festive private:

 1. verifică cererile pentru organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment cu ocazia unor evenimente festive private;
 2. emite acordurile în conformitate cu prevederile legale;
 3. ţine evidenţa şi gestionează acordurile pentru organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment cu ocazia unor evenimente festive private.

(9) În domeniul stabilirii unor reglementări legale, întocmeşte documentaţia de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activitatea serviciului.

(10) În domeniul autorizării altor activităţi comerciale, verifică documentaţia, emite şi ţine evidenţa acordurilor de funcţionare pentru târguri şi pieţe în conformitate cu prevederile legale.

(11) În domeniul organizării de evenimente publice:

 1. a) gestionează organizarea activităţilor şi evenimentelor la nivel local, la care primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea este organizator sau partener;
 2. b) colaborează cu alte departamente din cadrul Primăriei pentru realizarea programului anual de evenimente şi manifestări pe plan local;
 3. c) sprijină organizatorii diverselor evenimente la care municipiul Râmnicu-Vâlcea este partener şi urmăreşte buna desfăşurare a acestora;
 4. d) gestionează informaţiile relevante în desfăşurarea activităţilor de organizare a unor evenimente publice;
 5. e) emite acordurile şi avizele de participare la manifestările organizate de Primăria municipiului.
Citit de 9889 ori Ultima modificare facută Vineri, 15 Martie 2019 10:28
Top