Anunț examen atestare administratori de condominii - în atenția persoanelor fizice care doresc sa obțină atestat de administrator de condominii 2024

În atenția persoanelor fizice care doresc să obțină atestat de

administrator de condominii

 Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea  cu sediul în str. G-ral Praporgescu nr. 14, Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, în temeiul Legii 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, ale Hotărârii Consiliului Local nr.295/27.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii, anunță programarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii, astfel:

  •  în data de  19.02.2024, ora 10,00;

Programarea candidaților se va efecuta în funcție de data depunerii dosarelor.

            Pentru obținerea atestatului “administrator de condominii” se pot înscrie persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:

 - au cetăţenie română;

 - au capacitate deplină de exerciţiu;

 - au pregatirea profesională corespunzătoare desfăşurării unei astfel de activităţi (absolvent al unui curs de calificare pentru ocupaţia de administrator de condominii);

 - nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură economico-financiară, dovada facându-se pe bază de certificat de cazier judiciar.

 Depunerea / actualizarea dosarelor se va efectua în perioada 17.01.2024 – 07.02.2024 la Centrul de Informare al Cetățenilor din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea sau la Compartimentul Secretariat, Gestionare Documente din cadrul Direcției Dezvoltare Locală. Informatii suplimentare puteti obtine la telefon: 0250730079.

 Dosarul candidaţilor trebuie să cuprindă următoarele documente:

- cerere tip ;

- copii act de identitate;

- copie certificat de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii;

- certificat de cazier judiciar;

- cazier fiscal;

- adeverință medicală.

Examenul constă în:  proba scrisă  - în sala de ședință a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.

BIBLIOGRAFIE PRIVIND LEGISLAŢIA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI NECESARA ÎN VEDEREA SUSTINERII EXAMENULUI DE ATESTARE A ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII

  • Legea nr. 196/2018privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor.
  • Ordinul nr.1058/2019privind aprobarea continutului cadru al statutului asociatiei de proprietari si al regulamentului condominiului.
  • Ordinul M.F. nr. 3103/2017- privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoane juridice fara scop patrimonial - Anexa 2 - Reglementari contabile privind organizarea contabilitatii in partida simpla de catre persoane juridice fara scop patrimonial.
Citit de 369 ori
Top