Anunţ pentru concesionare prin licitaţie publică Important

       1.Informații generale privind concendentul: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cod fiscal 2540813, str. General Praporgescu, nr.14  tel.0250/731016, fax.0250/731843, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:teren în suprafață de 2.800 mp – lotul nr.20 din terenul aferent Parcului Industrial Baraj Sud, aparținând domeniului privat al municipiului.
  2. Informații privinddocumentația de atribuire: Documentația de atribuire, la solicitarea persoanelor care doresc să participe la licitație, va fi distribuită gratuit în format electronic sau contracost pe suport hârtie la preț de 2 lei/ pagina.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor 25.01.2024, ora 16.

  1. Date de contact de la care se poate obține documentația de atribuire:Direcția Investiții Achiziții Publice, Serviciu Investiții Publice, str.General Magheru nr.25, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

        5.Data limită de depunere a ofertelor: 31.01.2024, ora 10, Registratura, str.G-ral Magheru nr.25, un exemplar original.

  1. Data, ora și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31.01.2024, ora 14 la sediul Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, str G-ral Praporgescu nr.14.
  2. Soluţionare litigiilor: Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr.1, tel.0250739120, fax 0250732207, email tribunalul-vâThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Citit de 426 ori
Top