Drept la replica - ziarul Infopuls

25.11.2015

Către:   Info Puls

În atenţia: dnei Dana Nedescu, redactor-şef

Ca urmare a apariţiei miercuri, 25 noiembrie 2015, în publicaţia ”Info Puls”, a materialului ”Afaficuri de trei lei la Primăria Râmnicului”, în baza dreptului la replică vă rog să daţi publicităţii în ediţia viitoare a ziarului Dvs. următorul text:

În conformitate cu dispoziţiile Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice – ANAP referitoare la procedura aplicată atunci când se analizează, în aceeaşi procedură de achiziţie, oferte cu TVA şi oferte fără TVA, evaluarea se face fără a se ţine seama de calitatea de plătitor de TVA a ofertantului, oferta câştigătoare fiind cea cu preţul cel mai scăzut, exclusiv TVA (care este o taxă deductibilă!).

Dispoziţia ANAP se întemeiează pe prevederile pct. 51 din HG nr. 834/2009 care completează art. 82. din HG nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.

Aşadar, în conformitate cu cele de mai sus, după evaluarea celor două oferte primite pentru descărcarea arheologică a şantierului proiectului ”Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central” a fost selectată oferta cu preţul cel mai scăzut (exclusiv TVA), respectiv SC Arvada SRL din Cluj Napoca, care derulează această activitate în asociere cu Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, autorizată de Ministerul Culturii – Direcţia Generală Juridică şi Patrimoniu Cultural pentru supraveghere arheologică la şantierul din centrul municipiului. În ceea ce priveşte raportul privind supravegherea arheologică, acesta, conform prevederilor contractuale, va fi prezentat până la finele acestui an.

Precizez că afirmaţia făcută de mine în emisiunea de la TV Vâlcea 1, conform căreia s-a primit o singură ofertă pentru descărcare arheologică, se referea la investiţia ”Modernizare Piaţa Centrală”, şi nu la proiectul ”Reorganizarea şi amenajarea spaţiului central”.

Sper  ca această replică să fie conformă cu solicitarea publicaţiei Info Puls – respectiv: ”decentă, argumentată şi credibilă” – şi îmi exprim, pe această cale, dorinţa ca viitoarele ”anchetele” făcute de jurnaliştii de la publicaţia Info Puls să conţină şi o minimă etapă de informare sau o cunoaştere, chiar şi mai superficială, a cadrului legislativ în care se desfăşoară activităţile ”incriminate”.

Gigi Ion Matei,
Primar interimar

Citit de 2062 ori
Top