Cereri si Formulare Impozite si Taxe Locale

Cereri si Formulare Impozite si Taxe Locale

Formulare si modele de cereri pentru Directia de Impozite si Taxe Locale
Model de cerere pentru eliberarea certificatului fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice.
Model de cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice.
Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridce, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul…
DECLARAŢIA FISCALA pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
DECLARAŢIA FISCALA pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
DECLARATIA FISCALA pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor persoane fizice si persoane juridice depusă pentru dobândire mijloace de transport, în temeiul…
DECLARATIA FISCALA pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor persoanelor fizice si juridice,…
DECLARAŢIA FISCALA pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor persoane juridice, datorat în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Top