Cereri si Formulare Serviciul de Evidenta Persoanelor

Cereri si Formulare Serviciul de Evidenta Persoanelor

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeul de informații al direcției noastre.

  • Cerere de eliberare a actului de identitate -timp mediu de completare 4 minute 
  • Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului  -timp mediu de completare 2 minute
  • Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului, prin mandatar -timp mediu de completare 3 minute
  • Declarație solicitant conform art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicata- timp mediu de completare 2 minute
  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România -timp mediu de completare 4 minute 
  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România -timp mediu de completare 4 minute
  • Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței -timp mediu de completare 4 minute
  • Cerere privind aprobarea eliberării cărții de identitate pentru situații deoasebite- 2 minute
  • Cerere privind aprobarea eliberării cărții de identitate provizorii pentru situații deoasebite- 2 minute
  • Cerere privind aprobarea stabilirii resedintei pentru situații deosebite- 2 minute
 
Menționăm că ”Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006"
DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATULUI PRIVIND DOMICILIUL ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL NAȚIONAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor și serviciile publice comunitare județene…
Documente ataşate:
DOCUMENTE NECESARE: - cererea pentru eliberarea actului de identitate ; - actul de identitate, în cazul deteriorării; - certificatul de naştere, original ; -certificatul de…
DOCUMENTE NECESARE: - cererea pentru eliberarea actului de identitate (se găsește în zona de așteptare şi este gratuită); - buletinul de identitate; - certificatul de…
DOCUMENTE NECESARE: - cererea pentru eliberarea actului de identitate (segăsește în zona de așteptare şi este gratuită); - actul de identitate; - certificatul de naştere,…
DOCUMENTE NECESARE: -Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal (se găsește în zona de așteptare şi este…
Documente ataşate:
DOCUMENTE NECESARE: - cererea pentru eliberarea actului de identitate  (se primeşte de la ghişeu nr. 1 şi este gratuită); - actul de identitate ; -…
DOCUMENTE NECESARE:   - cererea pentru eliberarea actului de identitate  (se primeşte de la ghişeu nr. 1 şi este gratuită); - actul de identitate ;…
DOCUMENTE NECESARE: cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România(se primeşte de la ghişeu nr. 1 şi este…
DOCUMENTE NECESARE: -cererea pentru eliberarea actului de identitate(se primeşte de la ghişeu nr. 1 şi este gratuită); -certificatul de cetăţenie română eliberat potrivit legii, original…
DOCUMENTE NECESARE:   cererea pentru eliberarea actului de identitate (se primeşte de la ghişeu nr. 1 şi este gratuită); actul de identitate deținut; 3 fotografii…
Top