ANUNŢ PENTRU CONCESIONARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind concendentul: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cod fiscal 2540813, str. General Praporgescu, nr.14 tel.0250/731016, fax.0250/731843, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: teren în suprafață de 2.880 mp – lotul nr. 13 din terenul aferent Parcului Industrial Baraj Sud, aparținând domeniului privat al municipiului.

3. Informații privind documentația de atribuire: Documentația de atribuire, la solicitarea persoanelor care doresc să participe la licitație, va fi distribuită gratuit în format electronic sau contracost pe suport hârtie la preț de 2 lei/ pagina.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor 22.09.2022, ora 16.

4. Date de contact de la care se poate obține documentația de atribuire: Direcția Investiții Achiziții Publice, Serviciu Investiții Publice, str.General Magheru nr.25, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

5. Data limită de depunere a ofertelor: 28.09.2022, ora 10, Registratura, str.G-ral Magheru nr.25, un exemplar original.

6. Data, ora și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28.09.2022, ora 14 la sediul Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, str G-ral Praporgescu nr.14.

7. Soluţionare litigiilor: Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr.1, tel. 0250739120, fax 0250732207, email tribunalul-vâThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Citit de 545 ori
Top