Achiziția de materiale didactice specifice pentru dotarea unui cabinet metodic invatamant primar, indrumatori practica pedagogica în cadrul Colegiului National de Informatica Matei Basarab, din municipiul Râmnicu Vâlcea-Lot6

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze  Materiale didactice specifice, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete de asistență psihopedagogică), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum șialte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport : Lot 6 - Achiziția de materiale didactice specifice pentru dotarea unui cabinet metodic invatamant primar, indrumatori practica pedagogica în cadrul Colegiului National de Informatica Matei Basarab, din municipiul Râmnicu Vâlcea, in cadrul proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Râmnicu Vâlcea” , in conformitate cu documentatia de atribuire atasata si anuntul publicitar. Data limita ofertare 17.07.2024, inclusiv . Ofertele se transmit pe e-mail-ul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Citit de 45 ori
Top